ഞങ്ങളെ കുറിച്ച്

ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് 
അല്‍ ശഹാദ ടൂര്‍സ്  & ട്രാവല്‍സ്
ഹജ്ജ് ഉംറ  സര്‍വീസ് 

ഹെഡ് ഓഫീസ്‌ : ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ ,ഇസ്ലാമിക സെന്റർ ബിൽഡിംഗ് ,റെയിൽവേ ലിങ്ക് റോഡ് ,കോഴിക്കോട്
ഫോൺ : 0495305303 , മൊബൈൽ : 9995805401

കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസ്  : ഒന്നാം നില ,എം .ഇ ബിൽഡിംഗ് ,കൊളത്തൂർ റോഡ് ,ചെമ്മലശ്ശേരി ,പുലാമന്തോൾ ,മലപ്പുറം ജില്ല
മൊബൈൽ : 9995805402 , 9995805403

ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസ് : രണ്ടാം നില , എൻ .കെ ബിൽഡിംഗ് ,തവനൂർ റോഡ് ,സി .വി ജംഗ്ഷൻ ,പൊന്നാനി ,മലപ്പുറം ജില്ല
മൊബൈൽ :9037805401 ,9645549001

1 comment: