ടൂര്‍ പാക്കേജുകള്‍

ടൂര്‍ പാക്കേജുകള്‍:-

സിയരത്ത് ടൂര്‍ :-

അജ്മീര്‍ , ആഗ്ര , ഡല്‍ഹി സിയരത്ത്
10 ദിവസത്തെ പാക്കേജ്
ഫാമിലി സൗകര്യം
ട്രെയിന്‍ യാത്ര
സന്ദര്‍ശന സ്ഥലങ്ങള്‍  
അജ്മീര്‍ 
ഖാജ മുഈനുദ്ധീന്‍ ചിസ്തി ദര്‍ഗ 
,സര്‍വാര്‍ 
,താരഗഡ് 
,അനാസാഗര്‍ തടാകം 
ആഗ്ര 
അക്ബര്‍ കോട്ട
 ,തജ്മഹല്‍ 
ഡല്‍ഹി
 ഹസ്രത് നിസാമുദീന്‍ ചിസ്തി ദര്‍ഗ ,
ചെങ്കോട്ട ,
പാര്‍ലിമെന്‍റ് 
,ഇന്ത്യ ഗൈറ്റ് 
,കുതുബ്മീനാര്‍ ,
ഡല്‍ഹി ജുമാമസ്ജിദ് 
 തുടങ്ങി നിരവധി പുണ്യ സ്ഥലങ്ങളും ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളും സന്നര്ഷിക്കുന്നു

No comments:

Post a Comment